Czym jest porowatość włosów?


WŁOSY

Porowatość włosów to najkrócej mówiąc stan fizyczny włosów. Twoje włosy mogą być niskoporowate, średnioporowate lub wysokoparowate. Poznaj swoje włosy i dobierz odpowiednią pielęgnację